מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון לקוחות

תאריך עדכון : 24.4.2024

תקנון מועדון לקוחות – NV CLUB     

1.      מבוא                     

1.1.         אנו שמחים שבחרת להצטרף למועדון הלקוחות NV CLUB של חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, המציע לחברי המועדון מעת לעת הטבות ו/או הנחות שונות כאמור בהוראות ותנאי תקנון זה (להלן: "מועדון הלקוחות").   

1.2.         הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את הזכויות והחובות של חבר המועדון בכל הקשור להצטרפותו למועדון הלקוחות, לחברות במועדון הלקוחות ולשימוש בו (להלן: "התקנון").    

1.3.         תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה לבין חבר המועדון וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור למועדון הלקוחות; משכך, חבר המועדון מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.    

1.4.         מובהר כי בעצם הצטרפות חבר המועדון למועדון הלקוחות, חבר המועדון (לרבות המבקש להצטרף למועדון הלקוחות) מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

1.5.         לאקסטרה ריטייל שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או להחליף את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה והחלטתה ועל כן על חבר המועדון מוטלת החובה והאחריות להתעדכן בנוסח התקנון המעודכן כפי שיפורסם באתרי האינטרנט של החברה ו/או בכל פעם בה עושה חבר המועדון שימוש בחברותו במועדון הלקוחות.

1.6.         פרטיות ומסירת מידע אישי – כלל המידע שייאסף במסגרת תקנון זה ישמר במאגר המידע של החברה והקבוצה, בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה והקבוצה, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

1.7.         התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

 

2.      ניהול והפעלת מועדון הלקוחות

2.1.         מועדון הלקוחות הינו בבעלות ומנוהל על ידי חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, מספר חברה 520044389, מרחוב העמל 2, ראש העין 4809202 (להלן ולעיל – "אקסטרה ריטייל" ו/או "החברה").  

2.2.         בכל פנייה הנוגעת למועדון הלקוחות ניתן לפנות לשירות הלקוחות כמפורט להלן:

2.2.1.  פניות הקשורות למוצרים ו/או למותגי המועדון "ורדינון" ו/או "נעמן" ו/או לרכישות שבוצעו בחנויות ו/או באתרי האינטרנט "ורדינון" ו/או "נעמן" תוך שימוש במועדון הלקוחות:

משלוח הודעה (וואטסאפ) למס' 050-2077829, דוא"ל: stores@naaman-vardinon.co.il, דוא"ל אתר אינטרנט:  here4u@naaman-vardinon.co.il , כתובת דואר: רח' העמל 2, ראש העין 4809202; פנייה מקוונת באמצעות טופס וקישור ייעודי ליצירת קשר בכתובות: https://www.vardinon.co.il/customer-service/contact-us ו/או   https://www.naamanp.co.il/customer-service/contact-us

2.2.2. פניות הקשורות למוצרים ו/או למותג המועדון "הום סטייל" ו/או לרכישות שבוצעו בחנויות "הום סטייל" תוך שימוש במועדון הלקוחות:

משלוח הודעה (וואטסאפ) למס'   054-9555445 ,טלפון קווי למס' 03-3749040  , דוא"ל: support@homestyle.co.il  כתובת דואר: רח' העבודה 29, ראש העין מיקוד 4801779; פנייה מקוונת באמצעות טופס וקישור ייעודי ליצירת קשר בכתובת:   https://www.homestyle.co.il/

 

2.2.3. פניות הקשורות למוצרים ו/או למותג המועדון "בוניטה" ו/או לרכישות שבוצעו בחנויות הרשת "בוניטה דה מאס" תוך שימוש במועדון הלקוחות:     

דוא"לofficebonita@extraretail.co.il   כתובת דואר:  יצחק בן צבי 12 ראשון לציון ; פנייה מקוונת באמצעות טופס וקישור ייעודי ליצירת קשר בכתובת:   .www.bonitademas.co.il

2.2.4. פניות הקשורות למוצרים ו/או למותג המועדון "אפרודיטה" ו/או לרכישות שבוצעו בחנויות הרשת "אפרודיטה" תוך שימוש במועדון הלקוחות:     

דוא"ל: Info@afrodita.co.il , כתובת דואר:  יצחק בן צבי 12 ראשון לציון ; פנייה מקוונת באמצעות טופס וקישור ייעודי ליצירת קשר בכתובת https://www.afrodita.co.il/ .

2.2.5. פניות הקשורות למוצרים ו/או למותג המועדון "מגנוליה" ו/או לרכישות שבוצעו בסניפי הרשת של "מגנוליה" תוך שימוש במועדון הלקוחות – בתוקף מיום24.4.2024  [1]:     

משלוח הודעה (וואטסאפ) למס' 055-9457291, דוא"ל  contact@magnolia.co.il כתובת דואר:  התע"ש 23, כפר סבא ; פנייה מקוונת באמצעות טופס וקישור ייעודי ליצירת קשר בכתובת:  https://www.magnolia.co.il/contact

(להלן: "שירות לקוחות").   

2.3.         החברה הינה הבעלים של מאגר מידע רשום שפרטיו להלן- שם המאגר: "מועדון לקוחות – ורדינון ונעמן", מספר מאגר 700062693 (להלן: "מאגר המידע").  

3.      הגדרות

3.1.         "תעודה מזהה" – תעודת זהות ו/או רשיון נהיגה של חבר המועדון שהונפקו בישראל.  

3.2.         "חברה בת"/"חברות בנות": אור סאן בע"מ; אקסטרה אנדרוור בע"מ; קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ.   

3.3.         "אתרי האינטרנט של החברה"- אתר האינטרנט של החברה – אתר נעמן לממכר מגוון מוצרי כלי בית ומטבח בכתובת https://www.naamanp.co.il/ ו/או אתר ורדינון לממכר מגוון מוצרי טקסטיל לבית בכתובת https://www.vardinon.co.il/.  

3.3.1 החברה תהיה רשאית לגרוע ו/או להוסיף אתרי אינטרנט נוספים של חברות הנמנות עם החברה ו/או עם חברות בנות של החברה ו/או חברות קשורות לחברה ו/או של חברות אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, וכן כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה והקבוצה; מובהר כי אתרי האינטרנט של החברה אינם כוללים את אתרי אינטרנט של חברות הבנות (אתר "הום סטייל"; אתר "בוניטה דה מאס"; אתר "אפרודיטה"; אתר "מגנוליה") ו/או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים בהם נמכרים מוצרי החברה ו/או מוצרים של מותגי המועדון.  

3.3.2 מובהר כי נכון למועד זה, ניתן לעשות שימוש במועדון הלקוחות באתרי האינטרנט של החברה בלבד (אתר "נעמן" ו/או  אתר "ורדינון"), בהתאם לסעיף 3.3 לעיל – בלבד. 

3.4.         "חנויות הרשת של החברה" - רשת החנויות אשר בבעלות החברה המוכרת והידועה בשם: "ורדינון" לממכר מגוון מוצרי טקסטיל לבית; ו/או רשת החנויות אשר בבעלות החברה המוכרת והידועה בשם: "נעמן" לממכר מגוון מוצרי כלי בית ומטבח; ו/או רשת החנויות אשר בבעלות חברות בנות: חברת הבת - אור-סאן בע"מ, המוכרת והידועה בשם: "הום סטייל" לממכר מוצרי טקסטיל לבית; ו/או רשת החנויות אשר בבעלות חברת הבת: אקסטרה אנדרוור בע"מ, המוכרת והידועה בשם: "בוניטה דה מאס" לממכר מוצרי הלבשה תחתונה ו/או רשת החנויות המוכרת והידועה בשם: "אפרודיטה" לממכר מוצרי הלבשה תחתונה; ו/או רשת החנויות/הסניפים ו/או הדוכנים אשר בבעלות חברת הבת - בישראל בלבד: קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף, המוכרת והידועה בשם "מגנוליה" לממכר תכשיטים (להלן:  "סניפי הרשת של מגנוליה").

מובהר כי חנויות הרשת של החברה אינן כוללות חנויות זכיינים ו/או ירידים מכל סוג שהוא ו/או חנויות מסוימות לפי קביעת החברה ו/או חברות הבנות.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשימת חנויות הרשת של החברה לצרכי תקנון זה ובכל הקשור להצטרפות ולחברות במועדון הלקוחות היא בהתאם לרשימת חנויות הרשת של החברה, כפי שתעודכן מעת לעת בכל אחד מאתרי האינטרנט של החברה ו/או באתר האינטרנט (אתר הבית) של חברות הבנות, וזאת ביחס לאותו מותג רלוונטי, בהתאם לכתובות האתרים כמצוין בסעיפים 2.2.2 עד 2.2.5 לעיל, בהתאמה, לרבות במקרה של הוספה ו/או גריעה של חנויות הרשת של החברה.

3.5.         "מותגי המועדון" –  מותגים של החברה: "ורדינון"' ו- "נעמן"; מותגי חברות הבנות: המותג "הום סטייל" בבעלות אור-סאן בע"מ; המותג "בוניטה דה מאס" בבעלות אקסטרה אנדרוור בע"מ; המותג "אפרודיטה" בבעלות חברת הבת אקסטרה אנדרוור בע"מ; (1) המותג "מגנוליה" בבעלות קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ – בתוקף מיום 24.4.2024.   

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה והחלטתה, להוסיף ו/או לגרוע חנויות ו/או מותגים ו/או חברות לרשתות המועדון, לרבות מותגים של חברות הנמנות עם החברה ו/או עם חברות בנות של החברה ו/או חברות קשורות לחברה ו/או של חברות אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, וכן כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה והקבוצה .

מובהר כי המותג המוכר והידוע בשם "סוהם/SOHAM" לממכר מוצרים שונים, לרבות: מצעים ו/או מזרנים ו/או מגני מזרנים ו/או מיטות המוצעים למכירה בחנויות הרשת "ורדינון" של החברה (כולן אן חלקן) ו/או באתרי האינטרנט אינו כלול במסגרת מותגי המועדון ו/או אינו חלק ממועדון הלקוחות לכל דבר ועניין; וכן כי המותגים  "טריומף" ו/או "גוטקס" – לרבות "טורקיז" ו/או "פלפל" ו/או כפכפי  Havaianas לממכר מוצרים שונים, לרבות: הלבשה תחתונה, בגדי ים, כפכפים וכיו"ב הנמכרים על ידי חברת הבת אקסטרה אנדרוור בע"מ - אינם כלולים במסגרת מותגי המועדון ו/או אינם חלק ממועדון הלקוחות לכל דבר ועניין; וכן כי שעונים מכל דגם ו/או מותג ו/או סוג שהוא הנמכרים על ידי חברת הבת: קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ, וכן תיקונים מכל סוג שהוא של מוצרים, אינם כלולים במסגרת מותגי המועדון ו/או אינם חלק ממועדון הלקוחות לכל דבר ועניין.

 

4.      הצטרפות למועדון הלקוחות

4.1.        רשאי להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה אדם פרטי, שהינו מעל גיל  18 שנים, אזרח ותושב ישראל, בעל תעודה מזהה, הכשיר לביצוע פעולות משפטיות בהתאם לדין ולחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962, אשר מתמלאים לגביו כל תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות (במצטבר) כמפורט להלן (להלן ולעיל בהתאמה: "חבר מועדון" ו- "תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות"), וכן בכל מקרה בכפוף לכל הוראות ולתנאי תקנון זה.

4.1.1. תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות

4.1.1.1.        הצטרפות בהתאם לאופן ודרכי ההצטרפות למועדון הלקוחות כאמור בסעיף 7 להלן.

4.1.1.2.        מילוי באופן מלא ומדויק של כל השדות, הפרטים, תיבות ההסכמה, האישורים הנדרשים במסגרת טופס הרישום הדיגיטלי וחתימה בעת רישום בחנויות הרשת של החברה או בהתאם לטופס הרישום ולדרישות הרישום בעת רישום באתרי האינטרנט של החברה; נדרשת התאמה בין הפרטים המזהים שמולאו ו/או נמסרו בטופס הרישום הדיגיטלי לבין הפרטים בתעודה המזהה.   

4.1.1.3.        אישור והסכמה למסירת פרטים, סימון ו/או אישור על ידי חבר המועדון של התיבה הייעודית לקבלת דיוור, דבר פרסומת, חומר שיווקי ומדיניות הפרטיות;  מובהר כי ללא מתן הסכמה וסימון ו/או אישור של תיבה זו על ידי חבר המועדון במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות לא ניתן להשלים את הרישום למועדון הלקוחות כך שלא תאושר הצטרפות למועדון הלקוחות.

4.1.1.4.        אישור וסימון על ידי חבר המועדון של התיבה הייעודיות לאישור, קריאה והסכמה של תקנון מועדון הלקוחות; מובהר כי ללא מתן הסכמה וסימון ו/או אישור של תיבה זו במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות לא ניתן להשלים את הרישום למועדון הלקוחות כך שלא תאושר הצטרפות למועדון הלקוחות.

4.1.1.5.         תשלום של דמי החברות למועדון הלקוחות כאמור בסעיף 6 להלן.  

4.1.1.6.          השלמה ואישור הליך הרישום וההצטרפות למועדון הלקוחות על ידי החברה.

4.1.1.7.         עמידה וקיום במלוא תנאי והוראות תקנון מועדון הלקוחות.

4.1.1.8.         בעת הצטרפות למועדון הלקוחות באתר האינטרנט של החברה, וכך בהתאמה גם בעת כל שימוש במועדון הלקוחות – הלקוח יידרש לעמוד ולקיים את כל תנאי הוראות תנאי השימוש ותקנון אתרי האינטרנט של החברה (להלן: "תקנון אתרי אינטרנט") והם יחולו עליו לכל דבר ועניין.  

 

4.2.         הצטרפות למועדון הלקוחות הינה חד פעמית, לא ניתן וחל איסור להצטרף ו/או להירשם כחבר במועדון הלקוחות יותר מפעם אחת.    

4.3.         הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או שימוש בחברות מועדון הלקוחות יתאפשרו בימי ובשעות הפעילות המקובלות של כל אחת מחנויות הרשת של החברה – ביחס לכל אחד ממותגי המועדון, או באמצעות הצטרפות באתרי האינטרנט של החברה בזמני הפעילות של כל אחד מהם. 

4.4.         החברות במועדון הלקוחות של החברה, לרבות השימוש וניצול ההטבות השונות שמעניק ומציע מועדון הלקוחות, הינן אישיות לחבר המועדון באופן אישי, שמי ופרטני, ומשכך חבר המועדון אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או אינו רשאי לאפשר לכל צד שלישי כלשהוא לעשות כל שימוש שהוא בחברותו במועדון הלקוחות של החברה ו/או בהטבותיו.

החברות במועדון הלקוחות של החברה אינה מותרת, ולא רשאים להצטרף ולהירשם למועדון הלקוחות ו/או לעשות בו שימוש עובדי החברה ו/או עובדי חברת הבת, לרבות עובדי חברות רבוע כחול/הקבוצה (כהגדרתן במדיניות הפרטיות של החברה והקבוצה), נותני שירותים לחברה ו/או לחברה הבת של ניהול ותפעול חנות רשת של החברה ו/או של חברת הבת, וכן עובדיהם של נותני השירותים כאמור, לקוחות שהינם תאגידים, לקוחות עסקיים, לקוחות ועדים או לקוחות סיטונאיים (לרבות איסור ביצוע רכישות בסיטונאות או עסקאות ועדים), וחל איסור לעשות בו כל שימוש מסחרי.  

4.5.         החברה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף, מעת לעת, לפי החלטתה ושיקול דעתה את תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות.

 

5.          אמצעי תשלום המכובדים במועדון הלקוחות

5.1.         אמצעי תשלום המכובדים במועדון הלקוחות בחנויות הרשת של החברה: בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או שימוש בחברות במועדון הלקוחות, לרבות מימוש הטבות מועדון הלקוחות –בחנויות הרשת של החברה, ניתן לשלם בכל אחד מאמצעי התשלום הבאים בלבד בתנאי שמכובדים על ידי החברה או חברת הבת, לפי העניין: כרטיס אשראי המכובד בישראל ועל ידי החברה או על ידי חברת הבת, לפי העניין, המחאות תשלום (צ'קים), מזומן, וכרטיס מתנה (כהגדרתו בתקנון זה).

אמצעי תשלום המכובדים במועדון הלקוחות באתרי האינטרנט של החברה: בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או שימוש בחברות במועדון הלקוחות, לרבות מימוש הטבות מועדון הלקוחות - באתרי האינטרנט של החברה, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי המכובד בישראל ועל ידי החברה בעת תשלום באתרי האינטרנט או תשלום באמצעות חשבון  PAY PAL אישי של חבר המועדון.

(להלן יכונו יחד: "אמצעי תשלום מזכה").

5.2.         "כרטיס מתנה" – כרטיס שערך שוויו הוא שווה לערך הסכום ששולם עבורו בעת רכישתו (כלומר, התמורה ששולמה בגינו במועד רכישתו הינה 100% משווי).      

5.3.         חבר מועדון שייבחר לשלם באמצעות אמצעי תשלום אחר, שאינו אמצעי תשלום מזכה, לא יהיה זכאי להצטרף ו/או לעשות שימוש בחברות במועדון הלקוחות ו/או לממש את זכויותיו ו/או את ההטבות בהיותו חבר במועדון הלקוחות ו/או להנות מהטבות ו/או מבצעי מועדון הלקוחות.

5.4.         החברה תתיר תשלום באמצעות נקודות אישיות שנצברו על ידי ולזכות חבר המועדון, במקרים מסוימים ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה.      

5.5.         לא ניתן לרכוש ו/או לטעון כרטיס מתנה של החברה ו/או של חברת הבת במימוש וניצול הטבת הצטרפות ו/או הטבת יום הולדת ו/או נקודות אישיות ו/או הטבה אחרת של מועדון הלקוחות.

5.6.         לא ניתן לעשות שימוש ו/או לממש שובר זיכוי באתרי האינטרנט של החברה. 

5.7.         החברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לגרוע אמצעי תשלום מזכים בעת מימוש ושימוש במועדון הלקוחות.

 

6.      דמי חברות במועדון הלקוחות

6.1.         הצטרפות למועדון הלקוחות והחברות בו כרוכה בתשלום חד פעמי של דמי חברות שישולם לחברה, בסכום של 29 (עשרים ותשעה) ש"ח, שישולמו באמצעות אמצעי תשלום מזכה במעמד ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "דמי החברות").

6.2.         דמי החברות אינם מזכים בצבירת נקודות אישיות ולא יחול עליהם מבצע ו/או הנחה ו/או הטבה מכל סוג שהוא.

6.3.         החברה תהיה רשאית לפטור ו/או לבטל ו/או לעדכן את סכום דמי החברות, מעת לעת, לפי החלטתה ושיקול דעתה. בכל מקרה כאמור, לא יינתן החזר או זיכוי בגין דמי החברות ששולמו על ידי חבר המועדון. 

7.      אופן ודרכי הצטרפות למועדון הלקוחות

7.1.         ניתן להצטרף ולהירשם למועדון הלקוחות בחנויות הרשת של החברה או באתרי האינטרנט של החברה, כמפורט להלן:

א.    אופן הצטרפות למועדון הלקוחות בחנויות הרשת של החברה:

7.2.         ניתן להצטרף ולהירשם למועדון הלקוחות בחנויות הרשת של החברה של כל אחד ממותגי המועדון (בהתאם לרשימת חנויות הרשת של החברה, כפי שתתעדכן מעת לעת, כאמור בסעיף 3.4 לעיל).

7.3.         הרישום וההצטרפות ייעשו באמצעות סריקת קישור ייעודי (מסוג QR) ככל שהחברה תתיר זאת ו/או קבלת קישור ייעודי לטופס הרשמה דיגיטלי שיישלח למכשיר ולמספר הטלפון הפרטי של המבקש להצטרף למועדון הלקוחות.  

לצורך כך, נדרש כי יהיה ברשות המבקש להצטרף למועדון הלקוחות מכשיר טלפון "חכם" ותומך המחובר לרשת אינטרנט; כמו כן, הרישום יעשה באמצעות שימוש במכשיר הטלפון האישי של המבקש להצטרף למועדון הלקוחות.     

7.4.         המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה יידרש למלא ולסמן באופן עצמאי, מלא ובקפידה את כל הפרטים והשדות הנדרשים בטופס ההרשמה, לרבות: שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, תאריך יום הולדת, מגדר ופרטים נוספים, וכן לסמן "אני מסכים ומאשר" את התיבות וההסכמות הנדרשות, חתימה ושליחת "אישור".

7.5.         לאחר השלמת הליך הרישום נדרש להסדיר ולשלם את תשלום דמי החברות. 

7.6.         ללא השלמת הליך הרישום, באופן מלא, מדויק וברור, ותשלום דמי החברות לא ניתן יהיה להשלים את הליך הרישום לצורך הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות של החברה.

7.7.         הליך הרישום באמצעות דרכי הצטרפות למועדון הלקוחות יעשה במועד ובמעמד קבלת הקישור הייעודי לטופס ההרשמה הדיגיטלי.

7.8.         בנוסף, לקוחות אשר ברשותם מכשיר טלפון "כשר", יוכלו להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה באמצעות רישום טלפוני, באמצעות קבלת שיחת טלפון מוקלטת שתשלח למספר הטלפון הפרטי של הלקוח המבקש להצטרף למועדון הלקוחות; באמצעי רישום זה, הלקוח יפעל בהתאם להנחיות שיושמעו לו בשיחת הטלפון המוקלטת ויאשר את הפרטים שמסר וכן את האישורים והתנאים הנדרשים; כמו כן הוראות סעיף 7, על תתי סעיפיו לעיל, יחולו על הלקוח, בשינויים המתחייבים, בקשר עם רישום למועדון הלקוחות באמצעות רישום טלפוני כאמור.

ב.    אופן הצטרפות למועדון הלקוחות באתרי האינטרנט של החברה:   

7.9.         ניתן להצטרף ולהירשם למועדון הלקוחות באתרי האינטרנט של החברה (אתר "נעמן" ו/או אתר "ורדינון" – בהתאם להוראת סעיף 3.3 לעיל).

7.10.       בעמוד הראשי של אתר האינטרנט ו/או במעמד ביצוע רכישה באתר האינטרנט, תהיה אפשרות להצטרף ולהירשם למועדון הלקוחות של החברה.

7.11.      לשם כך, נדרש למלא את מלוא הפרטים בשדות הרישום למועדון הלקוחות ולשלם את דמי החברות באמצעות צירוף חיוב זה לכלל החיוב בגין הרכישה באתר האינטרנט, בהתאמה לסעיפים 7.4 -7.6 לעיל, בשינויים המתחייבים. 

7.12.      בעת הרישום למועדון הלקוחות באמצעות אתר האינטרנט ו/או בכל עשיית שימוש במועדון הלקוחות באמצעות אתר האינטרנט, חבר המועדון יידרש להזדהות כחבר מועדון, למסור את פרטיו, לרבות ת.ז., ולאמת את זיהויו כחבר מועדון, באמצעות הקשת קוד זיהוי אישי וחד פעמי שיישלח אליו בהודעה למספר הטלפון הנייד שרשום במערכות החברה בהתאם לפרטים שהזין ומסר בעת רישומו למועדון הלקוחות, הכל לפי דרישת החברה ובכפוף להתאמה של מלוא הפרטים. 

7.13.      הלקוח יידרש לאשר, לקבל ולהחיל על עצמו את הוראות ותנאי תקנון אתרי אינטרנט.

7.14.      החברה תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף על דרכי הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה בכל דרך אחרת שתקבע על ידי החברה לפי החלטת החברה.

8.      תקופת החברות במועדון הלקוחות

8.1.         תקופת החברות במועדון הלקוחות תחל במועד ההצטרפות למועדון הלקוחות בהתאם לתקנון זה ולמשך תקופה שאינה מוגבלת בזמן, למעט - במקרה בו נשללה ובוטלה על ידי החברה חברותו של חבר מועדון, לרבות במקרים המנויים בסעיף 14 ו/או סעיף 15 להלן ו/או במקרה בו חבר המועדון ביקש לבטל את חברותו במועדון הלקוחות בהתאם להוראות תקנון זה וכן בכפוף לכל דין (להלן: "תקופת החברות במועדון הלקוחות").

8.2.         החברה תהיה רשאית, בכל עת, ולפי החלטתה לשנות ו/או להגביל את תוקף תקופת החברות במועדון הלקוחות.

 

9.      הטבות מועדון הלקוחות  

9.1.         החברה תהיה רשאית להעניק, מעת לעת, לפי החלטתה ושיקול דעתה בלבד, הטבות ו/או הנחות ו/או לערוך מבצעים ו/או מכירות מיוחדות ו/או להעניק הנחות ו/או הטבות שונות ומגוונות לחברי המועדון בלבד – כולם או חלקם.  

9.2.         מובהר כי כל אחת מבין הטבות מועדון הלקוחות תינתן לחבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות ובתנאי שמתקיימים לגביו מלוא התנאים והוראות תקנון זה.

9.3.         החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל ו/או לקצר ו/או להפסיק את המבצעים ו/או את ההטבות, כולן או חלקן, ו/או לקבוע את תנאיהם, לפי החלטתה ושיקול דעתה של החברה, בהתאם להוראות הדין, ולחבר המועדון לא יהיו דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כלפי החברה בקשר לכך.

9.4.         מבצע שייערך ו/או הטבה שתינתן לחברי מועדון, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, ובתנאים שייקבעו על ידה, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו על ידי החברה או עד לגמר המלאי - לפי המוקדם מביניהם.

9.5.         נכון למועד זה, בעת הצטרפות חבר המועדון למועדון הלקוחות, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה, ייהנה חבר המועדון מהטבות שונות, שהעיקריות ביניהן הינן: הטבת הצטרפות, הטבת יום הולדת, וצבירת נקודות אישיות, כפי שיפורט בתקנון זה להלן.

9.6.         כל אחת מבין ההטבות שתינתן ותמומש על ידי חבר המועדון, מותנית, בין השאר, בהתקיימות התנאים הבאים:

9.6.1. זיהוי של חבר המועדון:

בחנויות הרשת של החברה:

נוכחותו של חבר המועדון וזיהויו כחבר מועדון באמצעות הצגת תעודה מזהה והתאמה לפרטי חבר המועדון הרשומים במערכות החברה כפי שהזין ומסר בעת רישומו למועדון הלקוחות בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה והקבוצה.

באתרי האינטרנט של החברה:  

            באמצעות זיהויו כחבר מועדון באמצעות הקשת קוד זיהוי (חד פעמי) שיישלח בהודעה למספר הטלפון של חבר המועדון בעת מסירת פרטים והזדהות כחבר מועדון באתר האינטרנט, לרבות מס' ת.ז., לפי דרישת החברה, ובכפוף להתאמה לפרטי חבר המועדון הרשומים במערכות החברה כפי שהזין ומסר בעת רישומו למועדון הלקוחות.

בנוסף, החברה תהיה רשאית  לדרוש מחבר המועדון לשלוח לה ו/או לצלם תעודה מזהה על מנת לזהות את חבר המועדון ו/או לוודא נכונות והתאמה בין הפרטים של חבר המועדון.

9.6.2. בתנאי שחברותו של חבר המועדון במועדון הלקוחות בתוקף.

9.6.3. התשלום בגין הרכישה של חבר המועדון בעת שימוש במועדון הלקוחות נעשה באמצעות אמצעי תשלום מזכה בלבד, או באמצעות מימוש נקודות אישיות ככל שהחברה התירה זאת.

9.6.4. כמו כן, ולהסרת ספק, בעת שימוש בחברות במועדון הלקוחות ו/או מימוש הטבות מועדון הלקוחות, לא ניתן לעשות שימוש במועדון לקוחות נוסף ו/או אחר כאמור בתקנון זה להלן.  

 

9.7.         באחריות חבר המועדון בלבד להזדהות כחבר מועדון לצורך שימוש בחברות במועדון הלקוחות ו/או שימוש בהטבה מהטבותיו טרם ביצוע רכישה; מובהר כי לא  ניתן יהיה להכיר ברכישה ו/או ליתן הטבה באופן רטרואקטיבי בכל מקרה בו חבר המועדון לא הזדהה כאמור וכבר ביצע רכישה בפועל.  

9.8.         מובהר כי לא ניתן יהיה להפריד ו/או לפצל מימוש של הטבה מסוימת בין אתרי האינטרנט של החברה לבין חנויות הרשת של החברה. 

9.9.         המועדים למימוש הטבות מועדון הלקוחות הינם בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו ביחס לכל אחת מבין ההטבות בהתאם להוראות ולתנאי התקנון ולא ניתן יהיה להאריך את תוקפם. 

10.   הטבת הצטרפות חד פעמית לחבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות  

10.1.      הטבת הצטרפות אישית לחבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות בהתאם לתקנון, שהינה חד פעמית, בסך של 35 (שלושים וחמישה) ש"ח, למימוש פעם אחת בלבד בעת ביצוע רכישה בסכום של 35 ש"ח ומעלה, ובתנאי שחבר המועדון שילם את דמי החברות בפועל, באחת מחנויות הרשת של החברה של אחד ממותגי המועדון או באחד מאתרי האינטרנט של החברה, וזאת במהלך החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון הלקוחות בלבד (להלן בהתאמה: "סכום הטבת הצטרפות" ו- "הטבת הצטרפות").  

10.2.      מובהר כי הטבת ההצטרפות תינתן לחבר המועדון באמצעות הפחתת סכום הטבת ההצטרפות מסכום הרכישה נטו משמע: היתרה לאחר ניכוי הנחות ו/או הטבות אחרות, ככל שישנן, בעת מימוש הטבת ההצטרפות, לא כולל דמי משלוח, ולא כתשלום כספי ו/או החזר כספי ו/או זיכוי ו/או המרה וכיו"ב.  

10.3.      לא יינתן החזר ו/או עודף במקרה של אי ניצול מלא או של ניצול חלקי של הטבת ההצטרפות ואף לא ניתן לפצל את הטבת ההצטרפות למימוש חלקי או במועד אחר או בעסקה נוספת או בין מותגי המועדון. 

10.4.      תוקפה של הטבת ההצטרפות יפוג במועד מימוש הטבת ההצטרפות במהלך החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון הלקוחות או בתום החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון הלקוחות – לפי המוקדם מבניהם; הטבת הצטרפות אינה ניתנת להארכה.  

10.5.      מימוש של הטבת הצטרפות אינו מזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות אישיות בגין סכום הטבת ההצטרפות. 

10.6.      בסניפי הרשת של "מגנוליה" - הטבת הצטרפות אינה ניתנת לשימוש ולמימוש יחד ו/או במקביל עם הטבת מועדון מתחלפת (כהגדרתה להלן).

10.7.      החברה תהיה רשאית לשנות ו/או להפחית ו/או להגדיל, לפי החלטתה ושיקול דעתה, את סכום הטבת ההצטרפות ו/או תנאי מימושה.

10.8.      להסרת ספק, הטבת הצטרפות הינה חד פעמית וניתן להשתמש בה פעם אחת בלבד –באחת מחנויות הרשת של החברה או באחד מאתרי האינטרנט של החברה.

10.9.      מובהר כי חבר מועדון שלא שילם את דמי החברות בפועל, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בשל קבלת הטבת הצטרפות למועדון הלקוחות ללא עלות ו/או ללא תשלום דמי החברות, אינו זכאי לקבל ו/או לממש את הטבת ההצטרפות.  

11.   הטבת יום הולדת של חבר המועדון  

11.1.      הטבת יום הולדת אישית לחבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות בהתאם לתקנון, שתינתן לחבר המועדון פעם אחת בשנה במהלך תקופת חברותו במועדון הלקוחות, למימוש במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום ההולדת של חבר המועדון – וזאת לפי החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו הלועזי (בלבד) של חבר המועדון, ובכפוף גם לתנאים הקבועים בסעיפים 11.2 עד  11.11 להלן, המקנה לחבר המועדון הנחה חד פעמית בשיעור של 20% (עשרים אחוזים) על יתרת התשלום לאחר ניכוי הנחות ו/או הטבות אחרות, ככל שישנן, בעת ביצוע רכישה אחת עד למגבלת סכום רכישה של 1,000 (אלף) ש"ח בחנויות הרשת של החברה או באתרי האינטרנט של החברה בכל אחד ממותגי המועדון (להלן: "הנחת יום הולדת" ו- "הטבת יום הולדת").   

11.2.      מובהר כי הטבת יום הולדת ניתנת ביחס לרכישה אחת של מוצרים ממותגי המועדון, פעם אחת בכל מותג – בחנויות הרשת של החברה או באתרי האינטרנט של החברה; האמור יחול בהתאמה גם ביחס לחנויות משולבות של החברה – חנויות משותפות של "ורדינון" ו- "נעמן".   

11.3.      הטבת יום ההולדת ומימושה מותנית ותינתן לחבר המועדון בהתאם לתאריך יום ההולדת (הלועזי) כפי שמולא ונמסר על ידי חבר המועדון בעת הרישום למועדון הלקוחות, ובכפוף לבדיקת התאמה של תאריך יום הולדת בתעודה המזהה בעת מימוש בחנויות הרשת של החברה; בהיעדר התאמה לא ניתן יהיה לממש את הטבת יום ההולדת.   

11.4.      הטבת יום הולדת תיכנס לתוקפה אך ורק בחודש העוקב לחודש הצטרפותו של חבר המועדון למועדון הלקוחות של החברה, כך שמובהר כי חבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות בחודש בו חל יום הולדתו – הטבת יום הולדת תינתן לו אך ורק החל מהשנה העוקבת להצטרפותו למועדון הלקוחות בחודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו הלועזי של חבר המועדון.

11.5.      בהתאם לאמור, תוקפה של הטבת יום הולדת יפוג במועד מימוש הטבת יום ההולדת כאמור בתקנון זה או בתום החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו הלועזי (בלבד) של חבר המועדון (של כל שנה במהלך תקופת החברות במועדון הלקוחות ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.3 לעיל)  – לפי המוקדם מבניהם; הטבת יום הולדת אינה ניתנת להארכה.  

11.6.      מימוש של הטבת יום הולדת אינו מזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות אישיות בגין סכום הנחת יום הולדת.

11.7.      מובהר כי הטבת יום הולדת תינתן לחבר המועדון באמצעות הפחתת הנחת יום הולדת מסכום הרכישה נטו, משמע: היתרה לאחר ניכוי הנחות ו/או הטבות אחרות, ככל שישנן בעת מימוש הטבת יום הולדת, ולא כתשלום כספי ו/או החזר כספי ו/או זיכוי ו/או המרה וכיו"ב. 

11.8.      בסניפי הרשת של "מגנוליה" - הטבת יום הולדת אינה ניתנת לשימוש ולמימוש יחד ו/או במקביל עם הטבת מועדון מתחלפת (כהגדרתה להלן).

11.9.      בסניפי הרשת של "מגנוליה" - הטבת יום הולדת אינה ניתנת לשימוש ולמימוש בעת רכישה של תכשיטי זהב מכל סוג שהוא.    

11.10.  החברה תהיה רשאית לשנות ו/או להפחית ו/או להגדיל, לפי החלטתה ושיקול דעתה, את תנאי המימוש ו/או שיעור הנחת יום ההולדת ו/או את מגבלת הסכום כאמור לעיל.

11.11.  להסרת ספק, הטבת יום הולדת ניתנת לשימוש ולמימוש פעם אחת, בכל אחד ממותגי מועדון הלקוחות.    

 

12.   צבירה ומימוש של נקודות אישיות של חבר המועדון     

12.1.      הטבה של צבירת נקודות אישיות של חבר המועדון, בתוקף ממועד הצטרפותו למועדון הלקוחות, הנצברות לזכות חבר המועדון בעת ביצוע רכישות בפועל על ידי חבר המועדון בחנויות הרשת של החברה ו/או באתרי האינטרנט, תוך שימוש בחברותו במועדון הלקוחות בהתאם לתקנון זה, אשר מזכות את חבר המועדון בזכות לצבור נקודות אישיות, בשיעור של 10% (עשרה אחוזים), מסכום התשלום (נטו) של הרכישה המזכה בצבירת נקודות אישיות, כהגדרתה להלן, וזאת לאחר מימוש הטבות מכל סוג שהוא, לרבות הטבות מועדון הלקוחות, הנחות, מבצעים, שוברים, קופונים, נקודות אישיות ככל שמומשו וכיו"ב, ובתנאי ששולמה באמצעות אמצעי תשלום מזכה ובכפוף להוראות התקנון (להלן ולעיל: "נקודות אישיות" ו- "צבירת נקודות אישיות").   

12.2.      "רכישה מזכה בצבירת נקודות אישיות": רכישה על ידי חבר מועדון תוך שימוש בחברותו במועדון הלקוחות, אשר תשלומה נעשה ומשולם אך ורק באמצעות אמצעי תשלום מזכה למעט בכל אחד או יותר מבין המקרים הבאים בהם הזכות לצבירת נקודות אישיות לא תחול: (א) תשלום דמי חברות של מועדון הלקוחות; (ב) בגין שווי הטבת הצטרפות, שווי הטבת יום הולדת, מימוש נקודות אישיות ו/או תשלום באמצעות מימוש נקודות אישיות, שווי הטבת מועדון מכל סוג שהוא; (ג) מימוש שובר זיכוי על ידי מי שאינו חבר מועדון; (ד) בעת החזרה/החלפה של מוצרים, ביטול רכישה/ביטול עסקה; (ה) ברכישה של מי שאינו חבר מועדון ו/או על ידי מי שחברותו במועדון הלקוחות אינה בתוקף/חברותו בוטלה; (ו) ברכישה/טעינה של כרטיס מתנה; (ז) רכישה שהתשלום בגינה לא כובד ו/או לא נפרע ו/או בוטל; (ח) רכישה באמצעות אמצעי תשלום אחר שאינו אמצעי תשלום מזכה; (ט) בגין תשלום דמי  משלוח; (י) בעת רכישת מוצרים בירידים ו/או בחנויות עודפים; (יא) החברה תהיה רשאית להתנות את הזכות בצבירת נקודות ביחס לרכישת מוצרים מסוימים ו/או בחנויות מסוימות ו/או מתן שירות ו/או בתנאים נוספים כפי שייקבע על ידה.  

12.3.      ערכן הכספי של הנקודות האישיות הוא – 1 (אחד) ש"ח לכל נקודה אישית אחת.

12.4.      חבר מועדון יהיה רשאי לממש נקודות אישיות ולשלם באמצעותן במסגרת רכישה במועדון הלקוחות, בכפוף גם לאמור ולקבוע בסעיף 12.4.1 להלן ו/או לסעיף 12.4.2 להלן ו/או לסעיף 12.4.3 להלן ו/או לסעיף 12.4.4 להלן, לפי העניין, בתנאי כי צבורה לזכותו בכל עת בה יבחר לממש נקודות אישיות, יתרת זכות של לפחות 20 (עשרים) נקודות אישיות במעמד ביצוע רכישה של מוצרים (בלבד), וזאת בכל פעם בה מבקש חבר המועדון לממש נקודות אישיות; בעת מימוש נקודות אישיות ברכישה, יתרת התשלום (ככל שקיימת) תשולם באמצעות אמצעי תשלום מזכה בלבד.            

12.4.1. החברה מביאה לידיעת חבר המועדון, כי תשלום באמצעות מימוש של נקודות אישיות על ידי חבר מועדון בעת רכישה באתרי האינטרנט של החברה, יוגבל לכמות נקודות אישיות השווה לכל היותר עד  50%  מסכום התשלום נטו, משמע: היתרה לאחר ניכוי הנחות ו/או הטבות אחרות, ככל שישנן, עבור הרכישה, וזאת מבלי לפגוע בכל יתר הוראות ותנאי המימוש בהתאם לתקנון זה (להלן: "סכום התשלום בערכי נטו").

12.4.2. החברה מביאה לידיעת חבר המועדון, כי תשלום באמצעות מימוש של נקודות אישיות על ידי חבר מועדון בעת רכישה בסניפי הרשת של "מגנוליה", יוגבל לכמות נקודות אישיות השווה לכל היותר עד 400 נקודות אישיות או עד  50% מסכום התשלום בערכי נטו – לפי הנמוך מביניהם.

12.4.3. החברה מביאה לידיעת חבר המועדון, כי תשלום באמצעות מימוש של נקודות אישיות על ידי חבר מועדון בעת רכישה בחנויות הרשת של "אפרודיטה" ו/או של "בוניטה דה מאס", יוגבל לכמות נקודות אישיות השווה לכל היותר עד  50% מסכום התשלום בערכי נטו.

12.4.4. החברה מביאה לידיעת חבר המועדון, כי לא ניתן לממש נקודות אישיות בעת רכישה בחנויות עודפים של רשת החנויות "אפרודיטה" ו/או "בוניטה דה מאס".

 

12.5.      נקודות אישיות שנצברות לזכות חבר המועדון בקנייה נוכחית, אינן ניתנות למימוש באותה רכישה, אלא הן תזקפנה לזכות חבר המועדון לרכישה הנפרדת הבאה.

12.6.      הנקודות האישיות ניתנות למימוש בחנויות הרשת של החברה ו/או באתרי האינטרנט של החברה (כהגדרת מונחים אלו לעיל) - בלבד; להסרת ספק, מובהר כי לא ניתן לממש נקודות אישיות באתר האינטרנט של חברות בנות ו/או בחנויות עודפים ו/או בחנויות עודפים של רשת החנויות "אפרודיטה".

12.7.      הנקודות האישיות שתיצברנה לטובת חבר המועדון הינן לניצול ומימוש של חבר המועדון בלבד, ואינן ניתנות להמרה לכסף ו/או לשווה כסף ו/או למזומן ו/או להמרה ו/או להעברה ו/או לאיחוד בכל דרך שהיא ו/או לזיכוי ו/או לא יינתן עודף ו/או החזר כספי  ו/או פיצוי וכיו"ב, לרבות במקרים של ביטול החברות במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא.

12.8.      הנקודות האישיות תקפות לתקופה של 12 (שנים עשר) חודשים (בלבד) שתמנה החל מיום הרכישה המזכה בצבירת נקודות אישיות האחרונה שביצע חבר המועדון. לאחר תקופה זו, הנקודות האישיות שנצברו לזכות חבר המועדון תימחקנה אוטומטית ולצמיתות.

12.9.      צבירה ו/או ניצול ומימוש נקודות אישיות מותנית בנוכחותו ובזיהויו של חבר המועדון בחנויות הרשת באמצעות תעודה מזהה או באמצעות הקשת קוד זיהוי (חד פעמי) שנשלח בהודעה למספר הטלפון של חבר המועדון בעת הזדהות כחבר מועדון באתר האינטרנט, בכפוף להוראות תקנון מועדון הלקוחות, וזאת במעמד ביצוע הרכישה והשימוש במועדון הלקוחות; משכך, לא תתאפשר צבירה ו/או ניצול ומימוש של נקודות אישיות רטרואקטיבי ו/או בדיעבד ובאחריות חבר המועדון להזדהות כחבר מועדון בטרם ביצוע ותשלום הרכישה.    

12.10.  בירור מספר הנקודות האישיות של חבר המועדון תתאפשר באמצעות פניית חבר המועדון לחנויות הרשת של החברה או לשירות הלקוחות של מועדון הלקוחות או באמצעות בדיקה באתרי האינטרנט של החברה (בלבד), ככל שהחברה תתיר זאת, לאחר זיהויו של חבר המועדון.   

12.11.  החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, בכפוף להוראות הדין, את ערכה הכספי של כל נקודה אישית, ו/או את שיעור הנקודות האישיות הנצברות ברכישה ו/או את אופן הזכות לצבירה ו/או למימוש נקודות אישיות, ו/או את אמצעי התשלום המזכים בצבירת נקודות אישיות ו/או לקבוע תנאים וסייגים נוספים באשר לזכות לצבור ו/או לממש נקודות אישיות, לפי החלטתה של החברה ושיקול דעתה של החברה.

12.12.  רישומי החברה בכל הקשור לנקודות האישיות של חבר המועדון, יהוו ראיה מכרעת וחלוטה לנכונותם. בכל מקרה של השגה ו/או מחלוקת בקשר עם הנקודות האישיות של חבר המועדון, חבר המועדון יהיה רשאי לפנות בכתב לשירות הלקוחות של מועדון הלקוחות.

12.13.  בכל מקרה בו יחולו טעויות ברישום ו/או בצבירה ו/או במימוש נקודות אישיות, לרבות מחמת שיבוש ו/או כל תקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או מחשובית ו/או כח עליון ו/או אחרת – לא יהיו לחברת המועדון טענות ו/או תביעות כנגד החברה, כאשר חבר המועדון יהיה רשאי לפנות לחברה בהתאם לסעיף 12.12 לעיל.     

12.14.  החברה תהיה רשאית למחוק ו/או לנכות ו/או לקזז נקודות אישיות הרשומות ו/או שייצברו לזכות חבר המועדון ו/או לדרוש בגינן מחבר המועדון החזר כספי (לפי שווי ערכה הכספי של כל נקודה אישית), לרבות במקרים הבאים: (א) צבירה ו/או מימוש של נקודות אישיות יותר ממספר הנקודות המגיעות לחבר המועדון, לרבות כתוצאה משיבוש ו/או תקלה ו/או איפוס נקודות ו/או שגיאה במחשבי ו/או במערכות החברה וכיו"ב; (ב) התשלום בגינו נצברו נקודות אישיות לא כובד ו/או לא נפרע ו/או בוטל מכל סיבה שהיא; (ג) צבירה ו/או מימוש של נקודות אישיות באופן בלתי הגון ו/או בניגוד להוראות תקנון זה; (ד) בכל מקרה של ביטול חברות של חבר המועדון במועדון הלקוחות על ידי החברה ו/או ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון; (ה) במקרה כאמור בסעיף 12.8 לעיל ו/או 14.2 להלן ו/או 15.2 להלן.   

12.15.  מובהר כי החברה אינה אחראית ואינה מחוייבת במסירת הודעה כלשהי לחבר המועדון טרם מחיקה ו/או ניכוי ו/או קיזוז של הנקודות האישיות שנצברו ו/או רשומות לזכותו וזאת מכל סיבה שהיא.

12.16.  מובהר כי בעת מימוש וניצול של נקודות אישיות לא ניתן יהיה לצבור נקודות אישיות בגין הנקודות האישיות שמומשו.  

12.17.  בעת שימוש במועדון הלקוחות באתרי האינטרנט, לא ניתן יהיה  לשלם את דמי המשלוח ו/או את דמי החברות באמצעות שימוש וניצול נקודות אישיות.  

13.   הטבת מועדון מתחלפת לחברי מועדון הלקוחות בסניפי הרשת של  המותג "מגנוליה" בבעלות קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף – בלבד (להלן ולעיל: "הטבת מועדון מתחלפת")

13.1.      על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תהיה רשאית לפרסם מידי חודש ו/או בתדירות אחרת שתקבע על ידה, במועד ולתקופה שייקבעו על ידי החברה מעת לעת, הטבת מועדון מתחלפת לחברי מועדון הלקוחות, לשימוש ולמימוש בסניפי הרשת של "מגנוליה" -בלבד ולרכישת מוצר של מגנוליה – בלבד, הטבת מועדון מתחלפת אחת ללקוח.

13.2.      הטבת מועדון מתחלפת הינה הטבה ייחודית והיא אינה ניתנת לשימוש ולמימוש יחד ו/או במקביל עם הטבת הצטרפות  (כהגדרתה לעיל) ו/או עם הטבת יום הולדת (כהגדרתה לעיל) ו/או עם מבצעים ו/או עם הנחות ו/או עם קופונים ו/או עם הטבות אחרות מכל סוג שהוא הקיימות בסניפי הרשת "מגנוליה" ו/או המוצעות לחברי המועדון – פרט לאפשרות לממש ולצבור נקודות אישיות בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה.

13.3.      במקרה של ביטול עסקה והחזר כספי לפי הוראות הדין ו/או החלפה של מוצר לפי מדיניות החלפת מוצרים (כהגדרתה להלן), אשר נרכש תוך שימוש ומימוש של הטבת מועדון מתחלפת – ההחזר הכספי ו/או ההחלפה, לפי העניין, יהיו בהתאם למחיר ששולם בפועל על ידי חבר המועדון בעת הרכישה, וכן תערך התחשבנות בגין נקודות אישיות ככל שנצברו ו/או מומשו בהתאם להוראות ותנאי תקנון זה.

13.4.      החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת תנאים ו/או סייגים נוספים באשר לאופן השימוש והמימוש של הטבת מועדון מתחלפת, לפי החלטתה של החברה ושיקול דעתה של החברה.

14.   ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי החברה     

14.1.      לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לסרב ו/או לבטל את חברותו של חבר מועדון מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: (א) חבר המועדון מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם נכונים; (ב) חבר המועדון הצטרף יותר מפעם אחת למועדון הלקוחות; (ג)תשלום דמי החברות ו/או תשלום בגין רכישה לא כובד מכל סיבה שהיא;  (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם ניסיון לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או במועדון הלקוחות ו/או במי מטעמה של החברה; (ה) שימוש לרעה במועדון הלקוחות ו/או בחברות בו, לרבות במקרים של תרמית ו/או עשיית שימוש בזכויות ו/או בהטבות של חבר מועדון אחר; (ו) מסירת פרטים כוזבים על ידי חבר המועדון; (ז) חבר המועדון הפר הוראה מהוראות תקנון זה (להלן: "ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי החברה").  

14.2.      בכל מקרה של ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי החברה כאמור לעיל, החברה לא תשיב לחבר המועדון את דמי החברות ששלומו על ידי חבר המועדון, וכל זכויות חבר המועדון ו/או כל הטבות מועדון הלקוחות ו/או הנקודות האישיות שנצברו לזכות חבר המועדון – תבוטלנה.  כמו כן, החברה לא תהיה מחויבת במתן הודעה ו/או התראה כלשהי לחבר המועדון טרם ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי החברה.  

 

15.   ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון     

15.1.      ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון הינה בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

15.2.      הודעה על ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון, תימסר על ידי חבר המועדון באמצעות מתן הודעה בכל אחת מהדרכים המנויות בסעיף 2.2 לעיל שיחולו בהתאמה ובשינויים המתחייבים ביחס לביטול חברות במועדון הלקוחות כאמור; בכל מקרה של ביטול על ידי חבר המועדון, מכל סיבה שהיא, יבוטלו ויימחקו כל הזכויות ו/או ההטבות ו/או הנקודות האישיות שלזכות חבר המועדון.         

 

16.   מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים    

16.1.      שימוש ורכישה באמצעות מועדון הלקוחות ברשת החנויות של החברה:

במקרים כאמור, כאשר תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") אינן חלות, ומבלי לגרוע מהוראות הדין, תחול מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים של החברה או של חברת הבת – לפי העניין, המוצגת בחנויות הרשת של החברה של כל אחד ממותגי המועדון (הרלוונטי), כפי שתתעדכן ו/או כפי שתקבע על ידי החברה או חברת הבת, לפי העניין, מעת לעת, לרבות קביעת מדיניות ייעודית למועדון הלקוחות.  

 

שימוש ורכישה באמצעות מועדון הלקוחות באתרי האינטרנט של החברה

במקרים כאמור, כאשר הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 אינן חלות, ומבלי לגרוע מהוראות הדין, תחול מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים של אתרי האינטרנט של החברה, המוצגת באתרי האינטרנט של החברה, כפי שתתעדכן ו/או כפי שתקבע על ידי החברה מעת לעת, לרבות קביעת מדיניות ייעודית למועדון הלקוחות.

(להלן – "מדיניות החלפת מוצרים").  

16.2.      מובהר כי במקרה בו יינתן שובר זיכוי בהתאם למדיניות החלפת מוצרים, שובר הזיכוי ניתן לשימוש ו/או למימוש בחנויות הרשת של החברה בלבד וזאת לפי ובהתאם למותג המועדון הרלוונטי.  

16.3.      מובהר כי לא יינתן שובר זיכוי ולא תאפשר החזרה ו/או החלפה של תכשיט שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח ו/או על פי הזמנה אישית/מיוחדת.

 

17.   ביטול צבירת נקודות אישיות    

17.1.      בעת ביצוע החלפה ו/או החזרה ו/או קבלת זיכוי ו/או ביטול רכישה של עסקת חבר מועדון בין אם על ידי חבר המועדון מבצע הרכישה בפועל ובין אם על ידי גורם אחר (בין אם הינו חבר מועדון ובין אם לא), הטבות מועדון הלקוחות ו/או נקודות אישיות ככל שמומשו ו/או נוצלו אינן ניתנות להשבה ובנוסף הנקודות האישיות שנצברו לזכות חבר המועדון מבצע הרכישה (המקורית), ככל שאכן נצברו לזכותו בהתאם לתקנון, תבוטלנה ותנוכינה מיתרת הנקודות האישיות שנצברה ועומדת לזכות חבר המועדון מבצע הרכישה המקורית.  

17.2.      בהיעדר יתרת נקודות אישיות מספיקה לביטול וניכוי כאמור מיתרת הנקודות האישיות שנצברה ועומדת לזכות חבר המועדון מבצע הרכישה (המקורית) - הן תירשמנה ותחשבנה ליתרת נקודות אישיות שלילית ("נקודות במינוס") לחובת חבר המועדון;  לחלופין, החברה תהיה רשאית להחליט לפי החלטתה ושיקול דעתה בלבד כי במקרה של יתרת נקודות אישיות שלילית ("נקודות במינוס") כאמור, יופחת שווין הכספי של יתרת הנקודות האישיות השלילית מסכום הזיכוי ו/או שווי ההחלפה ו/או ההחזר הכספי, לפי העניין.

17.3.      החברה אינה מחויבת להביא לידיעת חבר המועדון ו/או לעדכנו על מקרים של ביטול וניכוי יתרת נקודות אישיות ו/או של יתרת נקודות אישיות שלילית לחובתו.  

17.4.      ככל שניתן שובר זיכוי בשל החלפה ו/או החזרה - בחנויות הרשת של החברה בלבד בהתאם למותג המועדון הרלוונטי, בעת מימוש שובר הזיכוי, בחנויות הרשת של החברה בלבד בהתאם למותג המועדון הרלוונטי, על ידי מי שהינו חבר מועדון הלקוחות ובתנאי כי העסקה הינה עסקת בה נעשה שימוש במועדון הלקוחות בהתאם לתנאי תקנון זה, תיצברנה נקודות אישיות בגין מימוש שובר הזיכוי בחנויות הרשת  של החברה בלבד (בהתאם לסכום הנקוב בו ולהוראות תקנון זה), לזכות חבר המועדון מבצע הרכישה בפועל, שאינו בהכרח חבר המועדון מבצע הרכישה המקורית בגינה הוצא שובר הזיכוי; ככל ששובר הזיכוי ימומש בחנויות הרשת בלבד על ידי  מי שאינו חבר מועדון, לא תיצברנה נקודות אישיות בגין מימוש שובר הזיכוי.    

18.   שירות לקוחות של מועדון הלקוחות    

18.1.      שירות הלקוחות של מועדון הלקוחות עומד לרשות חברי המועדון בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בהתאם לשעות הפעילות של כל מותג כמצוין להלן, ובימי שישי, שבת, ערבי חג או סגר, שירות הלקוחות של מועדון הלקוחות יהיה סגור.  

נעמן/ורדינון: בין השעות 08:00-17:00.

הום סטייל: בין השעות 09:00-16:00.

בוניטה דה מאס: בין השעות 09:00-16:00.

אפרודיטה: בין השעות 08:30-16:30.

מגנוליה: בין השעות 8:00-15:00

18.2.      ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מועדון הלקוחות בהתאם לאמצעי ופרטי ההתקשרות המנויים בסעיף 2.2 לעיל.  

18.3.      פנייה של חבר מועדון לשירות הלקוחות של מועדון תעשה באמצעות הזדהות של חבר המועדון על ידי מסירת פרטי התקשרות וכל פרט מזהה שיידרש על ידי שירות הלקוחות.   

19.   אחריות  

19.1.      האחריות למילוי ולמסירת פרטי חבר המועדון בעת ההרשמה למועדון הלקוחות, באופן נכון ומדויק, חלה על חבר המועדון בלבד, ומשכך לחבר המועדון לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה, לרבות בכל מקרה של אי התאמה ו/או טעות בזיהוי חבר המועדון ו/או בכל מקרה בו לא קיבל ו/או לא מימש חבר המועדון את הטבות מועדון הלקוחות בשל כך.  

19.2.      האחריות למימוש הטבות חבר המועדון במועדים הקבועים לכך חלה על חבר המועדון בלבד ומשכך לחבר המועדון לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בכל מקרה חבר המועדון לא מימש את הטבות חבר המועדון.  מובהר כי החברה אינה מחוייבת ואינה אחראית במשלוח תזכורות ו/או הודעות מתאימות ללקוח בכל הקשור לחברות במועדון הלקוחות ו/או לשימוש בו ו/או למימוש הטבות מועדון הלקוחות.

19.3.      באחריות חבר המועדון בלבד לעקוב ולהתעדכן מעת לעת אחר שינויים ו/או עדכונים ו/או הודעות שתתפרסמנה בקשר עם תקנון מועדון הלקוחות ו/או עם חברותו במועדון הלקוחות, לרבות בכל פעם שחבר המועדון עושה שימוש בחברותו במועדון הלקוחות. 

19.4.      החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של תקלה ו/או בעיית תקשורת ו/או התחברות בעת הרשמה לחברות במועדון הלקוחות ו/או לשימוש במועדון הלקוחות, לרבות בכל הקשור לטופס הרישום ו/או לחיבור לרשת אינטרנט ו/או לשימוש במכשיר הנייד האישי של חבר המועדון לצורך רישום למועדון הלקוחות ו/או לקבלת הודעה ו/או לקבלת  קוד זיהוי.

19.5.      החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של הפרעה ו/או שיבוש ו/או ניתוק ו/או תקלה טכנית ו/או תקשורת ו/או מחשוב ו/או  רשת ו/או תוכנה ו/או תשתית ו/או חומרה ו/או חשמל ו/או מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של צד שלישי כלשהוא, אשר הורסות ו/או משבשות ו/או מפריעות ו/או מונעות שימוש במועדון הלקוחות ו/או צבירת נקודות אישיות ו/או מתן ו/או מימוש הטבות מועדון הלקוחות ולחבר המועדון לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד החברה בשל כך.

19.6.      החברה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה ו/או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ו/או עלול להיגרם למכשיר הטלפון של חבר המועדון (לרבות של המבקש להצטרף כחבר מועדון), לרבות בעת הרישום למועדון הלקוחות באמצעות קבלת קישור ייעודי לטופס הרשמה ו/או במקרה בו מכשיר הטלפון של חבר המועדון אינו תומך בטופס הרישום ו/או בקישור ו/או בתכנת הרישום, ולחבר המועדון ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  

19.7.      בכל מקרה של שיבושים ו/או תקלות ו/או טעויות מכל סוג שהוא במערכות ו/או בקופות ו/או במחשבים של החברה ו/או של חברת הבת ו/או של מי מטעמן, אשר בעקבותיהם ניתנו לחבר המועדון ו/או מומשו על ידו הטבות שהוא אינן זכאי להן ו/או חלו טעויות בעריכת החשבון ו/או בסכום החיוב של חבר המועדון עבור הרכישה, ו/או בכל הקשור למימוש ו/או לצבירת נקודות אישיות, החברה תהיה רשאית לבטל את ההטבות שניתנו לחבר המועדון ו/או לבטל את הרכישה שבוצעה ו/או לבטל את מימוש ו/או צבירת נקודות אישיות ו/או לדרוש מחבר המועדון החזר כספי ולשלם לחברה את הסכומים הנכונים המגיעים לחברה.    

19.8.      במקרים של תקלה ו/או השבתה ו/או תחזוקה ו/או עדכון ו/או סגר ו/או כח עליון ו/או שביתה ו/או מלחמה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של תשתית /או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או חברת הבת, המונעת ו/או משבשת את השימוש במועדון הלקוחות, לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. 

 

20.     פרטיות; מידע פרסומי 

20.1.      לחברה מדיניות פרטיות, אשר תחול על חבר המועדון, כלקוח של החברה, בענייני פרטיות ומידע פרסומי, לרבות בכל הקשור לרישום ו/או להצטרפות ו/או לחברות ו/או לשימוש במועדון הלקוחות; מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומופיעה בעמוד הראשי של אתרי האינטרנט של החברה ובנוסף זמינה בקישור להלן: "למדיניות הפרטיות של החברה והקבוצה" (להלן ולעיל: "מדיניות הפרטיות של החברה"); חבר המועדון מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.

20.2.      בפרסומים ו/או הודעות ו/או דיוור של מועדון הלקוחות ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי של צדדים שלישיים ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי של צדדים שלישיים שמקורם יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – "המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לכל הקשור למידע זה ו/או לנזקים מכל מן וסוג שהוא העלולים להיגרם לחבר המועדון ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי ו/או שימוש בו.

 

21.   פעילות מועדון הלקוחות; העברת זכויות במועדון הלקוחות

21.1.      לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של מועדון הלקוחות בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי ולחבר המועדון לא יהיו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בקשר לכך.

21.2.      החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות במועדון הלקוחות, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות חבר המועדון על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך  ובמקרה כאמור יועברו פרטי חבר המועדון לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות במועדון הלקוחות וחבר המועדון מאשר ומסכים לכך, ובהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.    

22.   קניין רוחני  

22.1.      כל זכויות הקניין הרוחני של מועדון הלקוחות של החברה, מכל מן וסוג שהוא, לרבות סימן המסחר (בין אם רשום ובין אם לאו), המוניטין, השם המסחרי, סמלים, פטנטים, עיצובים, צילומים, תמונות, סרטונים, זכויות היוצרים, המדגמים, טפסי רישום, השיטות והסודות המסחריים וכל פרט אחר הקשור למועדון הלקוחות, הינם רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ובבעלותה של החברה (להלן: "זכויות קניין רוחני של החברה"), וחל איסור לעשות בהם כל שימוש מכל מן וסוג שהוא.

22.2.      חבר המועדון מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו כל פעולה ו/או שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל דרך ו/או אמצעי שהוא.

22.3.      אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויות קניין רוחני של החברה.

23.   שימוש נאות במועדון הלקוחות   

23.1.      חבר המועדון מאשר ומתחייב כי בהצטרפותו למועדון הלקוחות, חברותו במועדון הלקוחות  ובשימוש בו, הוא מקבל ומחיל על עצמו, ללא כל סייג, את כל הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות, כפי שיעודכן מעת לעת.

23.2.      חבר המועדון מתחייב כי  לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות שימוש במועדון הלקוחות ו/או בקשר עם החברות במועדון הלקוחות ו/או הנובע ממנה, באופן הנוגד ו/או המפר את הוראות ותנאי תקנון זה (להלן: "הפרת התחייבות").  

23.3.      בכל מקרה של הפרת התחייבות על ידי חבר המועדון, החברה תהיה רשאית לתבוע מחבר המועדון שיפוי ו/או פיצויים בגין כל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או ההוצאות שנגרמו ו/או ייגרמו לה ו/או לפעול כנגד חבר המועדון בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה על פי דין.

24.   שונות

24.1.      החברה תהיה רשאית לחבור ו/או לעשות שיתופי פעולה ו/או להוסיף ו/או לגרוע חברות ו/או אתרי אינטרנט ו/או מותגים למועדון הלקוחות של החברה, לפי החלטתה ושיקול דעתה.

24.2.      החברה רשאית להחריג מוצרים מסוימים שייקבעו על ידה מעת לעת אשר רכישתם לא תתאפשר תוך שימוש במועדון הלקוחות של החברה ו/או תוך שימוש בהטבה מהטבותיו, ובכלל זה שלילת הזכות למימוש נקודות, לרבות: החרגת "חבילת החלומות" ו/או "מוצרי סוהם" ו/או מוצרים של המותגים: "טריומף" ו/או "גוטקס" – לרבות "טורקיז" ו/או "פלפל" ו/או כפכפי  Havaianasו/או מוצרים של המותג המוכר והידוע בשם "סוהם/SOHAM" הנמכרים בחנויות הרשת "ורדינון" של החברה (כולן או חלקן) ו/או באתרי האינטרנט, לרבות: מצעים ו/או מזרנים ו/או מגני מזרנים ו/או מיטות; מובהר כי מוצרים ו/או מותגים אלו אינם ניתנים לרכישה תוך שימוש במועדון הלקוחות ו/או הטבותיו, וכן או טעינת כרטיס מתנה ו/או ירידים ו/או חנויות עודפים ו/או מוצרי עודפים ו/או מוצרים הנמכרים במסגרת מכירה מיוחדת - לא ייכללו במועדון הלקוחות לכל דבר ועניין. 

24.3.      בנוסף, מובהר כי לא ניתן לעשות שימוש במועדון הלקוחות ו/או בהטבה מהטבותיו בכל הקשור לשעונים מכל דגם ו/או מותג ו/או סוג שהוא הנמכרים על ידי "מגנוליה", ו/או לתיקונים מכל סוג שהוא של מוצרים של "מגנוליה".

24.4.      מובהר כי סניפי הרשת של "מגנוליה" לצרכי מועדון הלקוחות ותקנון זה הינה רשת החנויות בארץ ישראל – בלבד.      

24.5.      בכל מקרה של פעולה מצד החברה לטובת חבר מועדון כלשהו, באופן השונה מהאמור בתקנון זה, תחשב הפעולה של החברה לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ולא תחשב או תשמש כויתור על זכויות החברה ו/או על התחייבויות חבר המועדון.  

24.6.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות לבין התוכן ו/או האמור בפרסומים אחרים ו/או באמצעי המדיה השונים – מובהר כי הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות ייגברו ויחייבו לכל דבר ועניין.  

24.7.      להסרת ספק, רשימת חנויות הרשת של החברה בהן ניתן להצטרף ו/או לעשות שימוש במועדון הלקוחות הינה בהתאם לרשימת החנויות כפי שמופיעה ומתעדכנת באתרי האינטרנט של החברה או של חברות הבנות (לפי העניין)  - בהתאם למותג הרלוונטי, כפי שתעודכן מעת לעת. אין באמור כדי לגרוע מהאמור בסעיף 3.4 לעיל.    

24.8.      בכל מקרה בו נדרש עדכון פרטיו של חבר המועדון, באחריות חבר המועדון בלבד לפנות לשירות הלקוחות בלבד. במקרה כאמור, יהיה על חבר המועדון למלא את פרטיו הנכונים בטופס הייעודי לכך או בהתאם לדרישת שירות הלקוחות ולאשר בחתימתו את העדכון, ובכפוף לתנאי תקנון זה.

24.9.      מתנת הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, אם וככל שניתנה על ידי החברה לחבר המועדון, ובכפוף לתנאים שנקבעו על ידי החברה, ומבלי שיש בכך כדי לחייב את החברה לעשות כן, אינה ניתנת להחזרה ו/או להחלפה ו/או לא יינתן בגינה החזר כספי ו/או זיכוי וכיו"ב; כמו כן, במקרה של ביטול החברות במועדון הלקוחות, יהיה על חבר המועדון להחזיר לחברה את מתנת ההצטרפות, אם וככל שניתנה כאמור.  

24.10.  במקרה בו נשלח על ידי החברה לחבר המועדון קופון ו/או שובר הטבה ו/או קוד שימוש ו/או הנחה כלשהי לשימוש ולמימוש של חבר המועדון, מבלי שיש בכך כדי לחייב את החברה לעשות כן, מובהר כי הקופון ו/או שובר ההטבה ו/או קוד שימוש ו/או ההנחה, הינו לשימוש חד פעמי, לשימוש אישי של חבר המועדון פעם אחת בלבד, אינו ניתן להעברה, בתוקף עד למועד הנקוב בו או עד למועד מימושו בפועל – לפי המוקדם, ובתנאים הקבועים בו.

24.11.  בעת עסקת רכישה ו/או בכל פעולה אחרת על ידי חבר המועדון תוך הפעלת חברותו במועדון הלקוחות ושימוש בו, לא ניתן להחליף ו/או לשנות ו/או לפצל את עסקת הרכישה בין חבר המועדון מבצע העסקה לבין חבר מועדון אחר ו/או נוסף ו/או לעשות שימוש בחברות ו/או השתייכות למועדון לקוחות אחר ו/או נוסף.

24.12.  מועדונים אחרים ו/או הטבות של מועדונים אחרים – בכל מקרה בו חבר המועדון ירצה לעשות שימוש בחברותו במועדון הלקוחות, לרבות בעת ביצוע רכישה ו/או מימוש הטבה של מועדון הלקוחות ו/או מבצעים של מועדון הלקוחות, לא ניתן יהיה לעשות במקביל שימוש במועדונים אחרים ו/או בהטבות של מועדונים אחרים, מכל סוג שהוא (לרבות, שובר, קופון, קוד הטבה, כרטיס ההטבה, הנחת עובד וכיו"ב). לפיכך, חבר המועדון יידרש לבחור במעמד ביצוע הרכישה האם לעשות שימוש בחברותו במועדון הלקוחות של החברה או שימוש במועדונים אחרים ו/או בהטבות של מועדונים אחרים.   

24.13.  עסקאות ועדים/לקוחות עסקיים/מועדונים אחרים/עובדי חברה/נותני שירותים לחברה – בעת ביצוע החלפה ו/או החזרה של מוצר הניתן כמתנה במסגרת עסקאות ועדים ו/או לקוחות עסקיים ו/או מועדונים אחרים ו/או רכישות עובד/נותן שירות לחברה, לא ניתן לבצע החלפה ו/או החזרה תוך שימוש במועדון הלקוחות.   

24.14.  כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.

25.   דין ושיפוט

25.1.      בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או בקשר עם השימוש ו/או החברות במועדון הלקוחות (להלן: "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים מתחייבים כי ישתפו פעולה.

25.2.      מובהר ומוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים ו/או בכל הקשור לתקנון זה ו/או למועדון הלקוחות והחברות בו.  

25.3.      הדין שיחול בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות של החברה הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 

סוף התקנון

 

 


[1] רשת החנויות ו/או הסניפים ו/או המותג "מגנוליה", בבעלות חברת הבת קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ – יצטרפו למועדון הלקוחות בתוקף מיום 24.4.2024. 

סגור
Loading
Go back to %1